Doanh thu BOT Thái Nguyên – Chợ Mới chỉ đạt 13%

http://www.sggp.org.vn/doanh-thu-bot-thai-nguyen-cho-moi-chi-dat-13-509488.html

SGGP Thứ Ba, 3/4/2018

Đến ngày 22/8, BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại.

Ngày 2-4, Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới cho biết, sau 2 tháng đưa trạm thu phí Km72 + 930 vào hoạt động, doanh thu của trạm này quá thấp so với phương án tài chính năm 2018 trong hợp đồng BOT đã ký giữa nhà đầu tư và Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT).

Theo thống kê của nhà đầu tư, số lượng xe thực tế qua trạm chỉ đạt 1.720 xe/ngày, bằng 18% so với phương án tài chính năm 2018 và doanh thu thực tế chỉ đạt hơn 4,5 tỷ đồng, bình quân 76,8 triệu/ngày – bằng 13% so với doanh thu theo phương án tài chính.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 3 đoạn Km75 – Km100 được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu 2.746 tỷ đồng.

BÍCH QUYÊN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s