2 comments on “QLVNCH: Những Phút Tâm Tình Cuối Cùng về Tướng Nguyễn Khoa Nam(30.4black)

  1. Hy vọng CPHCS sẽ đưa các vị anh hùng QLVNCH vào sách sử , vì đây là những tấm gương oanh liệt của cha ông mà con chau cần tự hào và noi theo

    Like

  2. thành tâm cầu nguyện anh linh tt NGUYỄN KHOA NAM tư lịnh quân đoàn 4 được sanh về cõi an lành.
    một người linh quân đoàn 4./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s