One comment on “QLVNCH: VIDEO: Tiểu Sử Tướng Nguyễn Khoa Nam(30.4black)

  1. cầu hương linh tt NGUYỄN KHOA NAM gia hộ cho những chiến vnch còn hiện hữu đòi lại những gì mà vnch đã bị csbv cướp đoạt. /.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s