Sáp nhập phường xã, “xóa sổ” HĐND: Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ nói gì?

http://danviet.vn/tin-tuc/sap-nhap-phuong-xa-xoa-so-hdnd-nguyen-thu-truong-bo-noi-vu-noi-gi-862964.html

authorThành An Thứ Tư, ngày 04/04/2018 07:28 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, việc “xóa bỏ” HĐND cũng như việc sáp nhập phường, xã của Hà Nội sẽ giúp công việc thuận lợi, đơn giản hơn, đặc biệt đề cao trách nhiệm, bộc lộ được năng lực người đứng đầu.

Mới đây, cho ý kiến vào Đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị Hà Nội, một số chủ tịch quận, bí thư, chủ tịch phường trên địa bàn thành phố cho rằng nên sáp nhập một số phường, xã, “xóa sổ” hội đồng nhân dân (HĐND) cấp phường, xã vì hoạt động không hiệu quả.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, ông Thang Văn Phúc – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, ông đồng ý và khuyến khích việc nếu Hà Nội sáp nhập một số phường, xã lại với nhau. Vì Hà Nội muốn phát triển thì nguồn lực của chính quyền phải có đủ cơ sở về diện tích, con người,v.v… nếu không sẽ bị kiềm chế.

“Tôi mong muốn tổ chức hành chính là chính quyền đô thị một cấp. Ở trên là chính quyền (ủy ban) còn ở dưới là cơ quan hành chính theo hình thức quận trưởng không có hội đồng và chế độ làm việc theo trách nhiệm cá nhân. Nếu cơ quan hành chính này đảm bảo thực hiện chức năng của Nhà nước là giải quyết công việc cho nhân dân và doanh nghiệp thì làm chứ không vấn đề gì” – ông Phúc nói.

sap nhap phuong xa, "xoa so" hdnd: nguyen thu truong bo noi vu noi gi? hinh anh 1

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc

Theo ông Phúc, việc sáp nhập này còn góp phần vào công cuộc tinh giản biên chế của thành phố. Ví như sáp nhập thì trụ sở có thể giảm được 1 nửa (trụ sở khác dùng vào mục đích, chức năng khác hoặc có thể chuyển đổi).

Ông Phúc cho rằng, khó khăn chính của việc làm này là vấn đề xử lý, sắp xếp lại cán bộ. Tuy nhiên, ông cho rằng: “Việc xử lý cán bộ dư thừa không mấy phức tạp, nếu ai đáp ứng nhu cầu thì ở lại bộ máy còn không chuyển đổi sang các cơ quan sự nghiệp hoặc cho đi đào tạo để chuyển công việc theo chủ trương chung của tinh giản biên chế”.

Về thông tin, một số lãnh đạo phường, quận ở Hà Nội muốn “xóa sổ” Hội đồng nhân dân (HĐND), nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định: “Việc muốn “xóa sổ” HĐND tôi thấy rất đúng. Đề án này lúc tôi còn đương nhiệm đã bàn đến”.

Theo đó, ông Phúc cho rằng, có hai phương án tổ chức lại chính quyền đô thị. “Thứ nhất, cả thành phố là một cấp – tức là ở thành phố có HĐND, UBND còn cấp chính quyền ở dưới chỉ có quận, huyện và các đơn vị khác không có HĐND (có thể đứng đầu là quận trưởng, phường trưởng). Thứ hai, chia thành hai cấp, nghĩa là cả thành phố và quận là chính quyền có hội đồng còn phường, thị trấn không có”.

Nguyên Thứ trưởng Thang Văn Phúc khẳng định, việc “xóa sỏ” HĐND cũng như việc sáp nhập phường, xã của Hà Nội sẽ giúp công việc thuận lợi, đơn giản hơn. Đặc biệt đề cao trách nhiệm, bộc lộ được người đứng đầu có năng lực, trách nhiệm, thực hiện được công việc liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn hay không.

“Hà Nội là một thành phố lớn, làm gì cần nhiều người chỉ thực hiện gián tiếp mà không trực tiếp giải quyết công việc theo pháp luật những vấn đề, nhu cầu công việc của dân, của doanh nghiệp?” – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc nhấn mạnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s