Thêm một cựu Ủy viên Bộ chính trị là trùm cuối đường dây đánh bạc do Trung tướng Ph an Văn Vĩnh khai ra là ai?

http://www.tienbo.org/2018/04/them-mot-cuu-uy-vien-bo-chinh-tri-la.html

Thêm một cựu Ủy viên Bộ chính trị là trùm cuối đường dây đánh bạc Trung tướng Phan Văn Vĩnh khai ra là ai?

Quyết định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đối với kể cả con rể, con dâu nhằm dọn đường lần đầu tien bắt một cựu Ủy viên Bộ CT trong tháng 4/2018

phanvanvinh-2cover.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=nFswDxZ-aJM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s