Hơn 40 năm nói láo, bao giờ nói thật?

https://hoisinhviennhanquyen.org/2018/04/08/hon-40-nam-noi-lao-bao-gio-noi-that/
LYHOISINHVIENNHANQUYENORG

Noi lao

Bao giờ nói thật?

Giáo sư tiến sĩ ngành xây dựng đảng, Nguyễn Phú Trọng vừa phát biểu tại La Habana: “Bản thân nền kinh tế thị trường không thể hủy hoại chủ nghĩa xã hội. Nhưng để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, cần phải phát triển nền kinh tế thị trường một cách đầy đủ và đúng đắn”.

Nói chung là đọc xong mình chả hiểu gì mấy, nhẽ phải có trình độ lý luận cao mới hiểu nổi những áng văn kiệt tác như thế này. Vì ngay cả Marx – Lenin cũng không thừa nhận nền kinh tế thị trường, xóa bỏ kinh tế thị trường là điều kiện tiên quyết trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bao giờ chúng ta mới nói thật? Bao giờ mới mạnh dạn dõng dạc: “người yêu hỡi, con đường em đi đó, con đường em đi đó, đúng hay sao em?”. Bao giờ mới dạy thế hệ trẻ rằng, đất nước ta nghèo vãi đạn, méo có “rừng vàng biển bạc” cm gì đâu, rừng đã chặt hết, biển thì đang chết mà tài nguyên thì đào lên bán mãi vẫn lỗ ngàn tỷ.

Bao giờ mới đưa vào sách rằng Hoàng Sa mất rồi, Trường Sa thì đang giành giật, đừng có dạy học sinh “Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam” nữa, dạy điều dối trá làm gì. Bao giờ mới thừa nhận tham nhũng là quốc nạn, nợ công thì ngập đầu, ngày ngày đi xin tiền thế giới, ăn mày chuyên nghiệp… bao giờ, bao giờ.

Chú bé chăn cừu đã chứng minh một điều rằng nói láo hoài thì nói thật không ai tin. Nhưng ông bà ta có nói, “làm đĩ chín phương thì phải chừa một phương lấy chồng”, mấy chục năm nói láo rồi, giờ nói thật đi, chả bao giờ là muộn, “có còn hơn không, có còn hơn không”.

Nguồn: FB Bui An

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s