Làm nghĩa vụ quân sự, chỉ dành cho con đen, con cán bộ … trốn

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1150062

Vì sao đi nghĩa vụ quân sự chỉ dành cho con cái dân đen, còn con cái cán bộ thì lại trốn?

Bạn nào đã từng đi nghĩa vụ nói thử :

+ 1 năm rưỡi nghĩa vụ bạn cầm súng bắn tập bằng đạn thật được bao nhiêu lần?

+ Phần lớn thời gian là để làm gì? Có phải là tẩy não, nhồi nhét tư tưởng bằng các giờ học “chính trị” cộng sản? Có phải là phục dịch cho các cấp cán bộ chỉ huy?

+ Cụm từ “tăng gia sản xuất” thật chất là gì? Tăng gia cho ai? Cho chính cán bộ chỉ huy hay cho ai?

Các bạn trẻ, cứ trải nghiệm đi rồi có lúc các bạn sẽ tỉnh cơn mê !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s