Vì sao chuyện Lý Nhã Kỳ bán dâm, rửa tiền cho nhiều quan chức Bộ chính trị lại rộ tr ở lại trước Hội Nghị Trung Ương?

http://www.tienbo.org/2018/04/vi-sao-chuyen-ly-nha-ky-ban-dam-rua.html

lynhaky-2ar.jpg

Rò rỉ tài liệu tuyệt mật các thủ đoạn cùng với lưới tiền, lưới tình, Tình báo Trung Quốc sử dụng Lý Nhã Kỳ và một số người mẫu nổi danh, tiến hành mồi chài khiến hàng loạt lãnh đạo là Ủy viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã sa bẫy và bị khống chế như thế nào?

Mời xem Video: Vì sao chuyện Lý Nhã Kỳ bán dâm, rửa tiền cho nhiều quan chức Bộ chính trị lại rộ trở lại trước Hội Nghị Trung Ương?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s