Đề xuất tăng phí chia sẻ giao dịch rút tiền ATM lên 8.800 đồng từ ngày 1/8

http://vietnamfinance.vn/de-xuat-tang-phi-chia-se-giao-dich-rut-tien-atm-len-8800-dong-tu-ngay-18-20180504224207061.htm

Duy Phan – 19:48 14/05/2018

(VNF) – Theo quy định mới, các tổ chức chỉ phát hành thẻ mà không đầu tư máy có thể phải trả phí 8.800 đồng (đã gồm VAT) thay vì mức 2.200 đồng như hiện nay.

Đề xuất tăng phí chia sẻ giao dịch rút tiền ATM lên 8.800 đồng từ ngày 1/8

Ảnh minh họa.

Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa có văn bản gửi một số ngân hàng thương mại về việc bổ sung phí chia sẻ giao dịch rút tiền ATM đối với tổ chức thành viên chỉ tham gia chiều phát hành thẻ.

Theo đó, các tổ chức chỉ phát hành thẻ mà không đầu tư máy có thể phải trả phí 8.800 đồng (đã gồm VAT) thay vì mức 2.200 đồng như hiện nay. Biểu phí mới này được áp dụng từ ngày 1/8. Trong khi đó, với những đơn vị phát hành thẻ có máy ATM, mức phí vẫn giữ nguyên như hiện tại.

Giải thích về việc tăng phí chia sẻ đối với các tổ chức phát hành thẻ mà không đầu tư máy ATM, lãnh đạo NAPAS cho biết: hiện cán cân phát hành-thanh toán thẻ trên thị trường đang có xu hướng mất cân đối khi các ngân hàng tập trung vào việc phát hành thẻ mà chưa đầu tư nhiều mạng lưới ATM vì chi phí đầu tư và chi phí vận hành cao.

Đặc biệt, sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép, một số công ty tài chính tiêu dùng sẽ được giam gia mạng lưới NAPAS nhưng chỉ trong vai trò tổ chức phát hành.

“Do đó các tổ chức thanh toán có mạng lưới ATM sẽ càng chịu thêm gánh nặng phục vụ, càng gây mất cân bằng giữa phát hành và thanh toán”, NAPAS nhấn mạnh.

Quy định này sẽ áp dụng cho những tổ chức phát hành thẻ nào không có máy ATM, còn nếu có 1 máy ATM sẽ vẫn áp dụng mức phí như hiện tại.

Duy Phan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s