QLVNCH: ARVN: Nhớ Về Người Lính Võ Bị Năm Xưa – Phan Thế Duyệt / Khoá 25 VBQG Đà Lạt.

Nhớ Về Người Lính Võ Bị Năm Xưa – Phan Thế Duyệt / Khoá 25 ….

Feb 15, 2016 · Câu chuyện bi thương nhưng đầy hào hùng của cựu SVSQ Phan thế Duyệt Khoá 25Trường VBQGVN, hiện đang sống tại Tây Ninh.

KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VC
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN

__._,_.___

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s