Bộ Quốc phòng từ chối bàn giao 35 ha đất sân bay Khâm Đức cho Quảng Nam

http://vietnamfinance.vn/bo-quoc-phong-tu-choi-ban-giao-35-ha-dat-san-bay-kham-duc-cho-quang-nam-20180504224207154.htm

Vũ Hân – 09:18 17/05/2018

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri. Theo đó Bộ đã từ chối đề nghị bàn giao cho Quảng Nam 35 ha đất của sân bay Khâm Đức để phát triển kinh tế – xã hội địa phương của cử tri tỉnh này.

Bộ Quốc phòng từ chối bàn giao 35 ha đất sân bay Khâm Đức cho Quảng Nam

Một góc sân bay Khâm Đức

Trả lời kiến nghị này, Bộ Quốc phòng cho biết sân bay Khâm Đức đã được phê duyệt quy hoạch đất quốc phòng do quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu 5 tại quyết định của Thủ tướng năm 1997 và nghị quyết của Chính phủ năm 2014.

Khi cử tri địa phương có kiến nghị trả lại vào năm 2016, Bộ Quốc phòng cũng đã có công văn trả lời cho rằng “việc chuyển giao đất quốc phòng sân bay Khâm Đức cho địa phương sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng của các đơn vị quân đội”.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng đã giao Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân chủ trì cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với địa phương lập quy hoạch sử dụng sân bay đáp ứng yêu cầu sử dụng là bãi hạ cánh cho trực thăng, làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; diện tích bị lấn chiếm sẽ giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Thời gian qua, Quân chủng Phòng không – Không quân và Quân khu 5 đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng để lập quy hoạch sử dụng sân bay.

Sau khi các cơ quan chức năng của địa phương hoàn thành việc đo đạc hiện trạng sân bay, Bộ Quốc phòng sẽ hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng sân bay Khâm Đức và “sẽ chỉ đạo đơn vị bàn giao phần diện tích bị lấn chiếm cho địa phương quản lý, sử dụng”.

Theo đó, hiện có 13 hộ dân lấn chiếm đất sân bay làm nhà ở và sản xuất nông nghiệp, diện tích khoảng 17.100 m2.

Vũ Hân
Theo Thanh Niên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s