Cướp đêm là giặc, cướp ngày công an

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1159572
Cướp đêm là giặc, cướp ngày công an

Click image for larger version Name: cuodemlagiaccuopngaycongan.gif Views: 0 Size: 1.65 MB ID: 1220272

HÒ KÉO PHÁO

Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi
Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù
Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù.

[ĐK1:]
Hai ba! Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
Gà rừng gáy trên nương rồi, dấn bước ta đi lên nào
Kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hửng sáng.

Sắp tới nơi còn một đợt nữa thôi
Vai ướt đẫm sương đêm cùng mồ hôi
Tới đích rồi, đồng chí pháo binh ơi
Vinh quang thay sức người lao động
Hò dô ta pháo ta vượt đèo
Lòng quyết tâm sắt gang nào bằng, hò dô.

[ĐK2:]
Hai ba! Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
Dù lửa nóng trong bom đạn bốc cháy xung quanh ta rồi
Nắm chắc tay không buông rời, quyết tâm bảo vệ pháo.

Kéo pháo lên trận địa của chúng ta
Tin chắc thắng ta tin tưởng ở trên
Tới đích rồi đồng chí chúng ta ơi
Mai đây nghe pháo gầm vang trời
Cùng bộ binh đánh tan đồn thù
Thề quyết tâm đánh tan đồn thù, hò dô.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s