Hình ảnh các ĐBQH bấm nút không đồng ý thông qua Luật an ninh mạng

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1166573

Hình ảnh các ĐBQH bấm nút không đồng ý thông qua Luật an ninh mạng

CSVN đang học Trung Quốc "bóp nghẹt" người dân Việt nam dùng mạng. Tại buổi biểu quyết thông qua Luật an ninh mạng. Đã có 15 Đại biểu Quốc hội bấm nút không đồng ý thông qua Luật.


HỌ ĐÃ VÌ NHÂN DÂN!

15 ĐBQH đã thay mặt NHÂN DÂN bấm nút không đồng ý thông qua Luật An ninh mạng. Tôi xác minh được vài người trong số đó và muốn giới thiệu đến các bạn.

Họ, những người tử tế và tận tụy với trách nhiệm đại diện nhân dân! Cần trân trọng và tri ơn họ!

Đã có 6/15 ĐBQH được xác định. Nếu bạn biết chắc 100% ĐBQH nào đã bấm nút không đồng ý Luật An ninh mạng hôm qua xin hãy cung cấp thông tin.

Chú thích: Ảnh internet.

Quốc Ấn Mai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s