Nửa tháng lương không mua nổi hộp trứng ở Venezuela

https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/nua-thang-luong-khong-mua-noi-hop-trung-o-venezuela-3766472.html

Nửa tháng lương không mua nổi hộp trứng ở Venezuela

Nửa tháng lương tối thiểu ở Venezuela khoảng 2 triệu bolivar, không đủ mua một hộp 36 quả trứng với giá đến 3 triệu bolivar.

Phiên An (theo AFP)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s