Infographics 10 uỷ viên, nguyên uỷ viên Trung ương bị kỷ luật

https://www.tienphong.vn/xa-hoi/infographics-10-uy-vien-nguyen-uy-vien-trung-uong-bi-ky-luat-1294000.tpo

TPO – Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 50 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có 10 người là ủy viên Trung ương, nguyên là ủy viên Trung ương, khai trừ đảng một ủy viên Trung ương – nguyên ủy viên Bộ Chính trị.
[Infographics] 10 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương bị kỷ luật - ảnh 1

LINH ANH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s