THẰNG PHẢN QUỐC THỨ 9!

https://www.quyenduocbiet.com/a5300/thang-phan-quoc-thu-9

36288242_1022628334572700_7840902208362119168_n

Một câu nói đủ thể hiện bản chất quyết tâm bán nước của những thằng trong nước gọi là “Giáo Sư”, thực chất bọn chúng chỉ là bọn ráo đầu, ráo đĩ, bọn ma cô bịp bợm, lũ cơ hội chính trị, chúng quyết tâm làm thân khuyễn mã hèn hạ.
Từ nay ai mà còn xem thằng này là Giáo Sư thì chắc cũng cùng một guộc Phản Quốc – Hại Dân

nguồn hình: FB AnhcaLu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s