AVG & thế lực VIN

http://www.rfavietnam.com/node/4539

Thứ Hai, 07/02/2018 – 01:46 — truongduynhat

Vấn đề vụ AVG, lần lữa dây dưa không phải bởi Bộ trưởng, Thứ trưởng hay bố con thằng… X nào.

Chính ở Phạm Nhật Vũ.

Có khởi tố hết những Lê Nam Trà, Phạm Đình Trọng…, thậm chí cả bố con thằng X, mà vẫn để Vũ ngoài vòng tố tụng, thì chẳng khác gì cú … đái vào cái lò ông Trọng.

Nguy hiểm hơn, anh em nhà Vin sẽ trở thành một thế lực ngạo nghễ thao túng chính trường Việt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s