Chính quyền CSVN sắp họp lần 2 về Luật Đặc Khu

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1171761

Sau khi Quốc hội CSVN chính thức thông qua Luật an ninh mạng. Dự luật Đặc khu sẽ là kế hoạch tiếp theo của nhà cầm quyền CSVN. Chính Phủ đang chuẩn bị họp lần 2 về Luật Đặc khu.


Dự thảo trước đây, Vân Đồn được xem là một trong các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Ảnh: Internet

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; Bộ KH&ĐT và Bộ Nội vụ.

Theo đó, để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ hai của BCĐ quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐ, đề nghị thành viên BCĐ căn cứ vào quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt báo cáo các công việc của BCĐ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị mình. Đồng thời, đề xuất BCĐ giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của BCĐ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ trước ngày 2-7-2018.

Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ được giao tổng hợp các ý kiến của thành viên BCĐ, ý kiến của ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt đã được phân công tại Quy chế hoạt động của BCĐ quốc gia. Sau đó báo cáo Trưởng BCĐ trước ngày 5-7-2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s