Nói tăng trưởng coi chừng lộ bí mật

https://baotiengdan.com/2018/07/02/noi-tang-truong-coi-chung-lo-bi-mat/

FB Tâm Chánh

2-7-2018

Phải “vận động” để thế giới công nhận nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường nhưng báo chí cứ ra rả thành tích tăng trưởng “nhờ sự chỉ đạo quyết liệt” của Chính phủ.

Là công cụ trực tiếp của đảng, báo chí phải chọn cho mình thế cân phân thật khó. Ca tụng thành tích cũng không dễ nói càn.

Nên chăng, nhà báo cách mạng khi tuyên truyền cần xác lập rõ phạm vi của từng tác nhân lên quá trình tăng trưởng.

Nói “chỉ đạo quyết liệt kịp thời” thì phải chỉ ra quyết liệt kịp thời ở chỗ nào. “Quyết liệt kịp thời” mà thị trường nhất, cũng hiệu quả nhất hiện nay là cắt giảm thời gian vướng vào thủ tục hành chính của xã hội.

Bãi bỏ các giấy phép con (trong thực tế thị trường à nghen), tháo gỡ các rào cản thương mại tại các thị trường xuất khẩu và tăng tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước là những tín hiệu bảo đảm thành tích điều hành nền kinh tế của Chính phủ.

Còn tăng trưởng do tăng đầu tư thì cần phải làm rõ mức tăng nợ công và tăng sung dụng đất đai tới đâu. Hai mức tăng này thực chất đều là xài trước của cải tiền bạc của con cháu, làm tăng nguy cơ tham nhũng và bất bình xã hội, chí ít là di dời nguy cơ này vào các nhiệm kì sau.

Nếu tăng trưởng tốt (trên nền tảng đầu tư tăng, tiêu dùng tăng mà giảm vay mượn bên ngoài, giảm vay mượn của tương lai) lại kèm các chỉ số bộ máy giảm, ngân sách giảm thâm lạm thì đích thị là thành tích… không phải của Chính phủ.

Đó rõ ràng là do đảng lãnh đạo thành công sự nghiệp cải cách thể chế và ông Trọng chỉ đạo thắng lợi cuộc chiến chống tham nhũng.

Trong hệ thống chỉ tiêu còn thiếu các định lượng thường xuyên về sử dụng đất, việc làm, mức độ tăng giảm của bộ máy… thì nói thành tích của ai đó thực không dễ dàng.

Còn dễ dàng thì làm lộ bí mật về sự can thiệp của Chính phủ vào thị trường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s