CẨM NANG BỊT MỒM PHẢN ĐỘNG

http://www.thesaigonpost.net/2018/07/cam-nang-bit-mom-phan-ong.html

Hiện nay, trong thời đại công nghệ thông tin, các luận điệu xuyên tạc và chống phá Đảng và nhà nước ta dường như xuất hiện khắp nơi đối với mọi vấn đề, trên từng trang facebook và blog. Để giúp các đồng chí yêu Đảng nhưng thường đuối lý khi thảo luận, anh đã dày công viết nên “cẩm nang bịt mồm phản động”, vốn là đúc kết tinh túy của những kiểu chụp mũ vô cùng hiệu quả. Nào còn chờ gì nữa ta hãy vào đề ngay:

– Nếu kẻ phê phán Đảng đã lớn tuổi thì ta bảo họ thù hằn quá khứ.
– Nếu chúng còn trẻ thì ta bảo là trẻ trâu chưa biết sự đời, phải đi làm rồi hãy lên tiếng.
– Nếu đã đi làm thì ta bảo bất mãn vì thất bại
– Nếu đã thành công có sự nghiệp như Lê Công Định và Cù Huy Hà Vũ ta bảo chúng ko có cái tâm, ko phải trí thức thật sự, được voi đòi tiên, sau khi đã no thân ấm cật bây giờ muốn mưu triều soán vị
– Nếu là trí thức hẳn hoi ko thể cãi như Ngô Bảo Châu, Lê Đăng Doanh, Hoàng Tụy thì ta bảo họ chẳng có kinh nghiệm chính trị.
– Nếu có kinh nghiệm chính trị ta sẽ bảo chúng có dã tâm chính trị.
– Nếu là dân thường ta thách chúng thử nhìn từ khía cạnh của Đảng viên, của người lãnh đạo để thấy cái khó.
– Nếu là Đảng viên như Bùi Tín, Trần Độ ta bảo chúng là bọn phản bội.
– Nếu chưa đi ra nước ngoài ta bảo hãy ra ngoài để hiểu Việt Nam tốt thế nào.
– Nếu đã ra nước ngoài thì ta bảo là vọng ngoại, cõng rắn cắn gà nhà.
– Nếu ở hải ngoại ta bảo chúng là tàn dư Mỹ ngụy, bè lũ tư bản.
– Nếu ở trong nước ta bảo chúng bị kích động, nhận tiền của các thế lức thù nghịch.

Đường nào cũng chết, kiểu nào ta cũng nói được, vì thế chỉ còn những thành phần chuyên bợ đít Đảng là thành phần tinh túy nhất, có phẩm chất và trình độ đầy đủ nhất để đánh giá vấn đề chính trị ở Việt Nam ta.

NGUỒN TỪ PAGE TIẾN LÊN XHCN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s