Trong cái gọi là Chủ nghĩa xã hội có gì?

https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/07/phat-hien-quy-hoach-san-bay-tan-son.html

36555996_826946704168174_4078629479767867392_n.jpg

Bản vẽ Quy hoạch tổng thể TSN đến năm 2015 được Thủ tướng phê duyệt năm 1995.

PGS. TS Nguyễn Thiện Tống
04 – 07 – 2018

PHÁT HIỆN QUY HOẠCH SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
ĐÃ CÓ TỪ 1994

Quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất đã được lập năm 1994 với đầy đủ các giải pháp giao thông xung quanh sân bay và giải pháp về cấp thoát nước.

Quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất được Viện Nghiên cứu Quy hoạch Xây dựng và Kiến trúc Độ thị – TP Hồ Chí Minh thực hiện theo Hợp đồng ký kết ngày 23/08/1993 với Cụm cảng Hàng không miền Nam.

Quy hoạch này dựa trên các cơ sở sau:

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể sân bay Tân Sơn Nhất theo thông báo số 14/TB ngày 20/01/1993.

– Quy hoạch tổng thể mặt bằng TP Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng chính phủ duyệt tháng 01/1993.

– Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ số 48/TB ngày 28/03/1994 đã định hướng quy hoạch tổng thể sân bay Tân Sơn Nhất theo phương án 1 và phương án 1B.

– Diện tích đất của sân bay Tân Sơn Nhất là 1.122 ha

Phương án Quy hoạch định hướng cải tạo phát triển sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1995.

Phương án chọn năm 1995 có hai nhà ga hành khách Bắc, Nam nằm hai bên đường CHC Đông – Tây 25R/07L và 25L/07R, đều thỏa mãn các yêu cầu của ICAO và các tiêu chuẩn quốc tế tĩnh không, đường CHC, nhà ga hành khách, ga hàng hóa, giao thông và các công trình phụ trợ khác…

36555996_826946704168174_4078629479767867392_n.jpg
Bản vẽ Quy hoạch tổng thể TSN đến năm 2015 được Thủ tướng phê duyệt năm 1995.

36527092_2206975942650863_8514396214731472896_n.jpg
Bản đồ Quy hoạch mạng lưới thoát nước.

36599887_2206975859317538_7213758595697999872_n.jpg
Bản đồ Quy hoạch giao thông.

11.jpg
Xem Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đai.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

____________

GS. Nguyễn Đăng Hưng:
THẾ LỰC NÀO ĐÃ DÁM HUỶ BỎ THIẾT KẾ HÀI HOÀ HỢP LÝ ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG THÔNG QUA ĐỂ CHÈN SÂN GOLF VÀO TÂN SƠN NHẤT CHO VIỆC DU HÍ ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s