TIỂU XẢO CHÍNH TRỊ CỦA CỘNG SẢN TRONG SỰ VIỆC ANH ĐINH VĂN HẢI !?

http://www.thesaigonpost.net/2018/07/tieu-xao-chinh-tri-cua-cong-san-trong.html

Trong sự việc anh Đinh Văn Hải bị đánh đó là một âm mưu bẩn của Cộng sản nhưng vì sao anh Đinh Văn Hải lại mắc mưu và có thể sẽ làm cho thân bại danh liệt bởi anh đã không sống thật với chính mình ..?!

Khi Cộng sản cho người đánh anh Đinh Văn Hải ở địa bàn ,sau đó anh Đinh Văn Hải lại đi vào bệnh việc địa bàn (Bệnh viện huyện Di Linh) khi đó Cộng sản đã cho người đưa một kịch bản trong vấn đề chẩn đoán về tình trạng của anh Đinh Văn Hải mà ở đó cố tình chẩn đón sai “GÃY XƯƠNG VAI” rồi tiếp tực đến Bệnh viện Sư Vạn Hạnh nhưng vì sao một bệnh viện lại từ chói chữa bệnh cho một bệnh nhân đều này trái với đạo lý ngành y ,đó là vì Bệnh viện Sư Vạn Hạnh không thể và đáp ứng cái yêu cầu như Bệnh viện 115 là phải chẩn đoán sai gãy xương sường số 3…

Nhưng vì sao Bệnh viện 115 chẩn đoán GÃY XƯỜNG SƯỜNG SỐ 3 nhưng lại không cho nhập viện để điều trị ,nếu khi con người bị gãy xương sường không điều trị sẽ nguy hiểm đến thế nào không và cũng không trả hồ sơ bệnh án bởi chẩn đoán GÃY XƯỜNG SƯỜNG của anh Đinh Văn Hải là cố tình chẩn đón sai nên chẳng có gì phải cho nhập viện để điều trị và Bác sĩ Phấn cũng như thế …

Sự không thật đã mắc mưu Cộng sản và tự đánh chết chính mình khi anh Đinh Văn Hải phải biết nếu mình bị gãy xương sường thì cơ thể mình phải như thế nào (anh đã không thật ở chính mình ) ,chẳng ai bị gãy xương nhất là xương sường mà lại bình thường đến mức khó tin như vậy ..từ cử chỉ ,nét mặt cho đến việc đi đứng ,khi anh Đinh Văn Hải đến quán nhỏ của tôi ở một ngày tôi cũng đã từng thắc mắc về vấn đề này gãy xương ở những ngày đầu sự đau nhức đến như thế nào bởi tôi đã từng bị ,anh phải tự đặc câu hỏi rằng tại sao mình bị gãy xương mà không đau và cũng không cần đến bệnh viện để điều trị ..?!

“Condition Of Slavery”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s