Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia duy nhất dám đánh Tàu cộng xâm lăng

http://hon-viet.co.uk/NguyenQuan_VietNamCongHoaLaQuocGiaDuyNhatDamDanhTauCongXamLang.htm
xxx

Nguyễn Quân

DanhTauXamLuoc.jpg

ChongTauXamLang.jpg

Từ 1970 đến nay vẫn chưa nuớc nào hay quân đội nào dám chủ động tấn công Trung cộng, chỉ duy nhất Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia duy nhất đám đánh Trung cộng vào năm 1974.

Thời điểm nổ ra trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa, để bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc thì Việt Nam Cộng Hòa là bên chủ động và khai hỏa tấn công truớc vào các chiến hạm của Trung cộng, Khi đó là buổi sáng 19/1/1974 khi Hộ tống hạm Nhật Tảo ( HQ-10) nổ pháo vào hai chiếc tàu 271 và 274 của Trung cộng, sau khi Trung cộng có những hành động xâm luợc, hiếu chiến và khiêu khích.

Cuộc chiến 1979 và 1988 của Cộng sản Việt Nam không thể tự hào là “đánh Trung cộng” đuợc, khi 1979 CSVN buộc phải chống trả bằng không thì chết, 1988 không thể gọi là “hải chiến” khi lính cộng sản Việt Nam chỉ làm bia tập bắn cho giặc.

Nguyễn Quân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s