PHÚC NIỂNG ĐĂNG ĐÀN

https://www.quyenduocbiet.com/a5326/phuc-nieng-dang-dan

36753011_2164616263568382_4509851540680343552_n

Quyền Được Biết

Phải Việt Nam là nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới, nội cái tên nước cũng có chữ hạnh phúc đó không thấy sao?
Để xem người dân Việt Nam hạnh phúc như thế nào nhé: hạnh phúc vì điện, nước xăng dầu lên giá mà không dám có ý kiến, hạnh phúc vì đi xe đến tỉnh nào cũng phải móc hầu bao đóng tiền cướp đường cho các trạm BOT và đám chó xanh, chó vàng, hạnh phúc vì mỗi người dân mới chào đời đã gánh hơn 1.000 usd tiền nợ công của đảng và nhà nước thổ tả chúng ta vay mượn chia chác, hạnh phúc vì đảng và nhà nước luôn nằm …để dưới gầm giường nhà mình rình xem chúng nó có tư tưởng phản động không, hạnh phúc vì đảng đã bán nước cho giặc với mỹ từ cho thuê 99 năm, chia tiền xong vù qua nước ngoài hưởng thụ, để làm người tử tế, còn 99 năm sau tụi bây không chịu đòi lại thì…mất ráng chịu.
Và hạnh phúc nhất là khi cất lên tiếng nói yêu nước thương nòi thì bị đám âm binh đảng nuôi quất baton vào đầu, bị tống lên xe vào trại tù Tao Đàn, bị đánh như những con chó, hạnh phúc đến độ buồn mữa cho sự nói dối trắng trợn của một lũ mặt dày như da trâu.
Đặc biệt là chú mày đó Nguyễn Xúc Phân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s