TOÀN DÂN HÃY VÙNG DẬY GIỮ NƯỚC

https://www.quyenduocbiet.com/a5323/toan-dan-hay-vung-day-giu-nuoc
p0 (30)

Đau đớn nào hơn… đau tháng tư!

Tan hàng gãy súng…ngỡ rằng hư

Quê cha bỏ lại, thân lưu lạc!

Đất khách tìm về ?! kiếp lánh cư

Hận cọ̣ng nô qùy dâng đất mẹ

Khinh “tam vô” cúi lạy “quân sư”

Toàn dân vùng dậy gìn bờ cõi

Nước mất nhà tan!!! yên lặng ư?

1/7/18

Nguyễn Trọng Khiêm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s