FACEBOOK CẢ GAN DÁM XÓA BÀI CỦA ĐẠI SỨ MỸ TẠI VIỆT NAM.

http://www.thesaigonpost.net/2018/07/facebook-ca-gan-dam-xoa-bai-cua-ai-su.html

10 phút trước “full messeger” của ngài đại sứ Mỹ viết : “The United States will continue to work for a strong, prosperous, and independent Vietnam – one that engages in fair and reciprocal trade, contributes to international security, and respects human rights and the rule of law… A free and open Indo-Pacific is vital to the continued growth of commerce between our two nations.”

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nổ lực vì một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập tham gia vào thương mại công bằng và đối ứng, góp phần vào an ninh quốc tế, tôn trọng nhân quyền và luật pháp … là yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng liên tục của thương mại giữa hai quốc gia của chúng ta. ”

10 phút sau được sửa lại :

“The United States will continue to work for a strong, prosperous, and independent Vietnam… A free and open Indo-Pacific is vital to the continued growth of commerce between our two nations.”

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực vì một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập… Một khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương tự do và rộng mở mang tính sống còn cho sự tăng trưởng thương mại liên tục giữa hai nước chúng ta.”

Như vậy câu hỏi đặt ra là ai dám sửa lại lời của đại sứ Mỹ xóa đi cụm từ “human rights” và “rule of law” ?Chẳng lẻ là CEO Mark Zuckerbeg ?Mark không thể nào bênh Việt Nam.Chỉ có thể nói là trang FB của đại sứ Mỹ đã bị nhân viên của CSVN can thiệp.

CÓ NỘI GIÁN TRONG ĐẠI SỨ QUÁN MỸ BỞI CHỈ CÓ THỂ NÊN “NHÂN QUYỀN” VÀ “LUẬT PHÁP” MỚI BỊ XÓA KHI NÓI ĐẾN VIỆT NAM.

https://www.facebook.com/usambassador.vietnam/posts/901222396731305

One comment on “FACEBOOK CẢ GAN DÁM XÓA BÀI CỦA ĐẠI SỨ MỸ TẠI VIỆT NAM.

  1. Human rigths và rule of law không có sự sống trong xh tà quyền csvc hại dân bán nước,bắt cóc txt từ Đức đem về vn bày ra chiêu txt tự đầu thú chúng không từ,xoá sữa vài cụm từ bất lợi cho tà quyền csvc trong một bài viết của các chính khách qt đối với csvc dễ như tham nhũng,nên nhớ câu nói của lú,luật an ninh mạng là để bão vệ chế độ,đễ xem lú bão vệ chế độ độc tài csvc bằng cách nào khi dân cả nước đã biết csvc là chế độ hại dân bán nước?
    Riêng với cá nhân tôi đối với bọn uvtw đãng csvc hại dân bán nước phải được xử bằng hình thức tứ mã phanh thây mới vừa với tội ác của chúng đã gây ra cho dân cho nước./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s