NGƯỜI DÂN TIẾP TỤC XUỐNG ĐƯỜNG PHẢN ĐỐI LUẬT ĐẶC KHU

https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/07/nguoi-cong-giao-tiep-tuc-xuong-uong.html

36759638_1326447114155571_8932349738687135744_n.jpg

GIÁO HẠT HOÀ NINH-QUẢNG BÌNH TUẦN HÀNH PHẢN ĐỐI LUẬT ĐẶC KHU VÀ LUẬT AN NINH MẠNG, SÁNG 8/7/2018.

Sáng Chủ nhật, 8/7/2018, các linh mục cùng hàng trăm giáo dân Giáo hạt Hòa Ninh ở Quảng Bình xuống đường tuần hành phản đối Dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.

Chùm ảnh: Nguyễn Minh Tiến – Truyền thông Hoà Ninh.

36743605_1326447427488873_6906358814136598528_n.jpg

36750460_1326447350822214_2549713949520035840_n.jpg

36755856_1326447500822199_7739934596749328384_n.jpg

36759638_1326447114155571_8932349738687135744_n.jpg

36767814_1326446977488918_3020668533844475904_n.jpg

36776274_1326447464155536_962206496895008768_n.jpg

36783664_1326447610822188_3424957769671770112_n.jpg

36798523_1326447290822220_6772044818739625984_n.jpg

36802016_1326447120822237_8148769849301008384_n.jpg

36815019_1326447387488877_5836782412629016576_n.jpg

36821170_1326447197488896_7043247109851578368_n.jpg

36823900_1326447020822247_2913129433290244096_n.jpg

36834049_1326447510822198_4015080838713573376_n.jpg

36836061_1326447010822248_2656802744228118528_n.jpg

36856081_1326447270822222_8779455083407474688_n.jpg

36863965_1326447200822229_926638558456840192_n.jpg

36874286_1326446970822252_9027782889802039296_n.jpg

Cũng trong sáng Chủ nhật 8/7/2018, hàng ngàn giáo dân và các linh mục của Giáo hạt Bảo Nham, giáo phận Vinh, cầu nguyện cho công lý và hoà bình, phản đối Luật đặc khu. Chùm ảnh: Nguyễn thị Hương:.
36643756_1326634414136841_4680165294822391808_n.jpg

36744282_1326634667470149_8203234110538252288_n.jpg

36754157_1326634397470176_4784063671858888704_n.jpg

36759633_1326634167470199_2000665838868234240_n.jpg

36763495_1326634344136848_5434229571949953024_n.jpg

36766208_1326634240803525_4078083847122583552_n.jpg

36766545_1326634530803496_1854590904459853824_n.jpg

36783087_1326634447470171_7148539336919613440_n.jpg

36795498_1326634377470178_5282184491266211840_n.jpg

36815005_1326634294136853_5922752088638488576_n.jpg

36818961_1326634674136815_8848291104081051648_n.jpg

36868104_1326634197470196_7220039835044544512_n.jpg

36872593_1326634454136837_3831252141045972992_n.jpg

36889376_1326634267470189_4511913747752681472_n.jpg

36892188_1326634497470166_5412688751887384576_n.jpg

Nguồn: Nguyễn Ngọc Nam Phong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s