FACEBOOK XIN LỖI VÌ CHO RẰNG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP MỸ CÓ CHỨA NỘI DUNG THÙ HẬN.

http://www.thesaigonpost.net/2018/07/facebook-xin-loi-vi-cho-rang-tuyen-ngon.html

Các thuật toán máy tính của Facebook cho rằng một đoạn trong Tuyên ngôn Độc lập Mỹ có chứa phát ngôn thù hận và lược bỏ các trích đoạn này trước khi được đăng ở Facebook.

Trong thời gian trước ngày Quốc khánh Mỹ, một tờ báo cộng đồng của Hoa Kỳ có trụ sở ở Texas đã đăng tải các đoạn nhỏ hàng ngày của tài liệu lịch sử này trên trang Facebook của mình.

Vấn đề là một phần của tài liệu ám chỉ “người Mỹ bản địa man rợ tàn nhẫn”.

Facebook sau đó đã xin lỗi và cho đăng tải lại.

The Liberty County Vindicator đã chia sẻ các trích đoạn trong tài liệu lịch sử của Mỹ trên trang Facebook của họ nhằm khuyến khích việc đọc lịch sử giữa các độc giả.

Phần 10 đã không xuất hiện, và tờ báo được thông báo từ Facebook rằng bài chia sẻ đã đi ngược lại các tiêu chuẩn về phát ngôn gây thù hận.

Biên tập viên Casey Stinnett sau đó đã viết về đoạn văn vi phạm: “Có thể Thomas Jefferson đã viết là ‘Những người Mỹ bản địa ở giai đoạn phát triển văn hóa đầy thử thách’ thì sẽ tốt hơn.

“Không may, Jefferson, giống như hầu hết thực dân Anh ngày đó, không có cái nhìn hoàn toàn thân thiện về người Mỹ bản địa.”

Tờ báo sau đó xác nhận rằng Facebook đã thay đổi quan điểm và xin lỗi.

“Có vẻ như chúng tôi đã sai lầm và xóa nội dung quý vị đăng trên Facebook, những nội dung này không đi ngược lại tiêu chuẩn chung của chúng tôi,” Facebook nói với Vindicator.

“Chúng tôi muốn xin lỗi và cho quý vị biết rằng chúng tôi đã khôi phục những nội dung đăng tải đó và loại bỏ bất kỳ trở ngại nào trên tài khoản của quý vị liên quan đến hành vi không đúng này.”

Trong một bài đăng trên blog, trợ lý biên tập của tạp chí chính trị Reason Christian Britschgi nói rằng quyết định này cho thấy vấn đề với việc tìm kiếm tự động các phát ngôn thù hận.

“Một robot được lập trình để nhận ra các ngôn từ chính trị không chính xác không đủ thông minh để phát hiện ra ngôn từ đó là một phần của một tài liệu lịch sử quan trọng,”

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/facebook-declaration-of-independence-hate-speech-4th-july-us-indian-savages-post-removed-a8434191.html

Dương Hoài Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s