CÓ BA HƯỚNG MÀ LỰC LƯỢNG ĐẤU TRANH DÂN CHỦ VIỆT NAM NGẮM .

http://www.thesaigonpost.net/2018/07/co-ba-huong-ma-luc-luong-au-tranh-dan.html

CÓ BA HƯỚNG MÀ LỰC LƯỢNG ĐẤU TRANH DÂN CHỦ VIỆT NAM NGẮM .

– Hướng thứ nhất: ngắm vào thượng tầng nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Chờ mong các phe phái oánh nhau để rồi giao nước cho họ.

– Hướng thứ hai : ngắm vào Mỹ, vào các ủy ban nhân quyền. Tổng thống Mỹ nào lên mà không chú ý nhân quyền là họ sẽ trương khẩu hiệu đòi “đái” vào mặt. Tổng thống nào đánh Trung Quốc giùm cho họ là họ ngồi vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.

– Hướng thứ ba : nhắm vào các cuộc đấu tranh tự phát do dân oan nổi dậy như Cồn Dầu, Tiên Lãng, Long An, Đồng Tâm, Thủ Thiêm…Nhắm vào các cuộc biểu tình tự phát…

Còn bảo họ đi vận động nhân dân bất tuân dân sự đồng loạt , họ sẽ lập tức tuyên bố đanh thép :

– Có giỏi thì về đây mà làm đi. Thử chịu đựng đàn áp của CA một ngày xem sao ?
– Không có một lực lượng lãnh đạo làm sao vận động ?
– Nhân dân còn u mê lắm làm sao vận động. Phải khai dân trí đã. Khai đến khi thành một tỉnh của Trung Quốc vẫn còn …khai.
– Không có một lực lượng nào có thể lật đổ được cộng sản, ngoài trừ cộng sản.
– Không có một khuôn mặt nào có thể nói cho dân nghe cả ,làm sao tập hợp được lực lượng?

Có nghĩa là các nhà đấu tranh dân chủ ta đang ngày đêm xem thiên văn, vắt óc luận từ sấm Trạng Trình, từ các bài đồng dao của trẻ con để biết”chú bán dầu” (Đinh La Thăng) khi nào “qua cầu mà té”, “chú bán ếch ” ( Ba X- Nguyễn Tấn Dũng)khi nào “ở lại làm chi “. Và khi nào thì trên bầu trời xuất hiện một vì tinh tú như Hồ Chí Minh để dẫn dắt nhân dân đi làm cách mạng cứu nước, lúc nào thì có “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy khát vọng”… Vân vân và vân vân.

Xưa rồi các vị. Các vị cứ ngồi đó mà chờ , mà khai đi. Các vị không đứng ra làm thì chẳng ai làm thay cho các vị cả. Các vị chính là một vì sao, những vì tinh tú mà các vị đang chờ. Trong tất cả các hướng thì hướng nhìn vào mình là hướng chính xác nhất. Chỉ có “chúng ta mới đem đến sự thay đổi cho chính chúng ta”.

Mất nước đến nơi mà cứ ngó ở đâu trên trời.

Dương Hoài Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s