Có thể bạn chưa biết. Ngày 1/1/2019 có ít nhất là 8 luật mới có hiệu lực

http://www.thesaigonpost.net/2018/07/co-ban-chua-biet-ngay-112019-co-it-nhat.html

Ngày 1/1/2019 có ít nhất là 8 luật mới có hiệu lực:

1. Luật Quốc phòng 2018: Luật này chính thức hoá việc giới nghiêm và thiết quân lực. Trao cho các lực lượng vũ trang “nhân dân” (quân đội “nhân dân”, công an “nhân dân” và “dân” quân tự vệ, có quyền hành để “đánh giặc ở địa phương”.

2. Luật an ninh mạng: Luật này chính thức hoá việc biến lực lượng bảo vệ chế độ thành những ông quan toà, có quyền bắt và kết tội những người có thái độ phản kháng chế độ.

3. Luật Thuỷ Sản: Luật này chính thức chém gió về chuyện “bảo vệ nguồn thuỷ sản” và cho các “đày tớ dân” quyền quyết định nguồn tài nguyên thuỷ sản.

4. Luật Quy Hoạch: Luật này chính thức cho phép các “đày tớ dân” có quyền nhân danh “quy hoạch” để “thống nhất” chuyện cắt đất, chiếm đất để thuê đất và bán đất cũng như tất cả những quyết định quy hoạch khác liên quan đến cơ sở hạ tầng quốc gia.

5. Luật Đo đạc và bản đồ: Luật này chính thức cho phép các “đày tớ dân” hợp thức hoá việc “vẽ” bản đồ và đo đạc tuỳ thích.

6. Luật Lâm nghiệp: Luật này chính thức mở cửa cho các “đày tớ dân” khai thác những gì còn sót lại của những rừng cây còi cọc ở Việt Nam, nhân danh “bảo tồn” và “phát triển”.

7. Luật hóa đặt cược thể thao: Luật này cho phép công khai cá cược, biến toàn Việt Nam thành sòng bài và dân Việt Nam thành những con nghiện cá cược.

8. Luật Tố cáo: Luật này chém gió “quyền tố cáo” còn chuyện tố có ai nghe không và có giải quyết được gì không là chuyện… đảng no ;).

#_cothebanchuabiet

One comment on “Có thể bạn chưa biết. Ngày 1/1/2019 có ít nhất là 8 luật mới có hiệu lực

  1. Hihihi từ đây đến đó biết chúng nó còn thở để thi hành những điều luật trời gầm đất lỡ hay không?
    Nội tin thằng võ kim cự tìm đường cứu thân giử tài sản cướp được từ máu nhân dân đã làm cho nội bộ đãng csvc kinh hồn bạt vía,ttck mấy tháng nay làm cho ngân sách điêu đứng,sắt thép nhôm,và nông thuỷ hải sản bị hk cấm nhập tăng thuế đãng csvc lâm vào tình thế cá thiếu oxy ,nội bộ thì đấu đá tranh danh đoạt lợi,lớp thì bõ chạy tìm đường cứu thân giử của cướp được từ hút máu nhân dân,dân cả nước ngày càng nỗi điên càng nhiều vì nhận ra bản chất hại dân bán nước của đãng csvc,chúng khó tránh khỏi chết trắng như cá thiếu oxy vì bị dân treo cổ./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s