Về hai lời tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

https://baotiengdan.com/2018/07/27/ve-hai-loi-tuyen-bo-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong/

LTS: Chúng tôi có nhận được một bài viết tay của ông Bùi Tín nhờ phổ biến giúp. Người chuyển thư cho biết, ông Bùi Tín đang bị bệnh nặng, hiện đang nằm trong bệnh viện Sevran 93, nhưng ông vẫn quan tâm tới hiện tình đất nước, ông vẫn viết bài bằng giấy viết tay để chuyển ra ngoài.

Bài viết dưới đây của ông được Tiếng Dân đánh máy lại để mọi người có thể đọc được. Trong bài, phần trích dẫn nguyên văn lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng, cũng như ngày tháng ông Trọng phát biểu không chính xác lắm, nhưng nó nói lên cái ý mà ông Bùi Tín muốn nói, nên chúng tôi xin được giữ nguyên văn nội dung trong thư.

Cũng qua đây, người chuyển thư thông báo địa chỉ bệnh viện ông Bùi Tín đang điều trị, để bạn bè và thân hữu của ông được biết mà đến thăm: Hopital René Muret AP – HP

10 Avenue du Docteur Schaffner

porte 6 – 1 er étage – chambre 111

93270 Sevran (01 41 52 59 99)

A3 sortie AULNAY SOUS BOIS – SEVRAN

____

Bùi Tín

27-7-2018

Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, xin thông báo rộng rãi đến công luận quốc tế và trong nước hai lời tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây:

1- Vào tháng 1-2018, trước Quốc hội và đông đảo nhà báo, ông Trọng phát biểu: “Những đảng viên đòi đa nguyên, đa đảng, từ bỏ XHCN, thực hiện tam quyền phân lập là lạc hậu, bị tác động của bọn phản động, cần phải bị khai trừ ra khỏi đảng”.

2- Trong tháng 7-2018, ông Trọng lại tuyên bố: “Những kẻ đòi dân chủ đa nguyên, từ bỏ CNXH, tam quyền phân lập… đều là bọn bất hảo”. (Theo định nghĩa là những kẻ gian manh, trộm cướp, lừa bịp, đĩ điếm, lưu manh).

Đây là hai lời phát biểu nghiêm trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mang tính chất đe dọa, chụp mũ, vu cáo một số lớn đảng viên cao cấp, trí thức, đòi tự do dân chủ, nhân quyền, là những giá trị phổ quát của nền văn minh chính trị của nhân loại. Ông là một con người nổi tiếng về giáo điều, bảo thủ, kiêu ngạo và tự mãn.

Chúng tôi yêu cầu các đảng viên có lập trường dân chủ, đa nguyên, thảo luận rộng rãi về hai lời phát biểu trên, có tính chất khiêu khích, chụp mũ, khi chính đảng Cộng sản nêu ra mục tiêu là xây dựng xã hội dân chủ, bình đẳng văn minh và phát triển.

Mong rằng các Tổng Bí thư, đảng viên Cộng sản toàn thế giới lưu ý dến lập trường chính trị của ông Trọng, xúc phạm lương tâm chính trị, danh dự của các đảng viên Cộng sản toàn thế giới.

3- Chúng tôi yêu cầu khẩn thiết các đảng viên Cộng sản Việt Nam đòi dân chủ, tự do cho toàn dân, lưu ý, Ủy ban Kiểm tra tự lo (?) thanh tra kiểm soát đảng xem xét hai lời phát biểu trên đây, vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và Điều lệ đảng; yêu cầu chức năng của Tổng Bí thư phải không tham quyền, khiêm tốn, có thái độ dân chủ, bình đảng, tôn trọng pháp luật, biết đoàn kết toàn đảng, thực thi dân chủ, nhân quyền, từ đó xem xét chức trách Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, để bảo vệ uy tín của lãnh đạo ở trong nước, cũng như ở ngoài nước, đưa đất nước ta đến ổn định, bình an và phát triển trong tự do, dân chủ, bình đẳng, hội nhập với thế giới dân chủ, văn minh.

Với một Tổng Bí thư, việc này không thể dễ dãi bỏ qua. Ông Trọng thiếu một lời xin lỗi vì đã xúc phạm, hạ nhục hàng triệu đảng viên Cộng sản đòi dân chủ.

Bùi Tín

– Nhà báo tự do sống ở Pháp

– Ở trong QĐND từ 1946-2982

– Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân từ năm 1982 đến 1990

Ảnh chụp hai trang viết tay của nhà báo Bùi Tín:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s