CÁI GIẢ LÀ THẬT

https://www.quyenduocbiet.com/a5406/cai-gia-la-that

_100099563_gettyimages-105201234

FB. Luân Lê

Vấn đề là ở khu vực dân sự và tư nhân thì không ai cần bằng cấp giả để làm việc vì khu vực này cần những con người có trình độ thực chất để có thành quả thực tế trong lao động và do vậy chỉ có trong khu vực công quyền, tức nhà nước, gồm hầu hết là đảng viên, mới diễn ra tình trạng này.

Cũng vì thế, ở đâu có nhu cầu và có thể sử dụng loại người kiểu học giả bằng thật hoặc bằng giả thì ở đó cũng sẽ có vấn đề cung về bằng cấp giả để những kẻ lưu manh này tiến thân. Có mua thì phải có kẻ bán, nó là quy luật hai chiều trong mọi sự vận động tự nhiên nhất trong một xã hội.

Chỉ những kẻ dốt nát và khốn tệ mới cần bằng cấp giả để loè bịp thiên hạ và chui vào những nơi mà không ai động đến hay cần tới khả năng thực sự của chúng. Và không đâu tốt hơn là chạy chọt hoặc tìm mọi cách mà chui vào nhà nước để ổn định và an thân với những công việc mà ai cũng như ai đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và hưởng lương đều đặn, cũng như thưởng lĩnh những món bổng lộc, lợi ích bằng những trò thủ thuật, gian manh và phi pháp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s