Chính quyền quận Bình Thạnh phát tờ rơi tuyên truyền nhằm cô lập các Sr dòng thánh Phao L o để cướp đất bằng mọi giá?

http://www.thesaigonpost.net/2018/07/chinh-quyen-quan-binh-thanh-phat-to-roi.html

Chính quyền quận Bình Thạnh phát tờ rơi tuyên truyền nhằm cô lập các Sr dòng thánh Phao Lo để cướp đất bằng mọi giá?

Chính quyền quận Bình Thạnh phát tờ rơi tuyên truyền nhằm cô lập các Sr dòng thánh Phao Lo để cướp đất bằng mọi giá?

Các Sr dòng Phao Lô hãy tỉnh thức và cầu nguyện để bảo vệ tài sản của nhà dòng có lịch sử hàng trăm năm.

Chủ nhật vừa rồi cha quản xứ có nhắc giáo dân cầu nguyện cho dòng nữ Phao Lo Sài gòn giữ đất, bảo vệ tài sản của giáo hội.

Nhưng hôm nay quận bình thạnh lại dỡ trò hèn này.

Quần thể rộng lớn đất của dòng thánh phao lô tại đường xô viết nghệ tịnh, thuộc phường 17 quận Bình Thạnh, sau biến cố 1975 thì nhà nước mượn để làm trung tâm dạy nghề, trung tâm nuôi người tàn tật, trung tâm giới thiệu việc làm…. đến nay họ ko trả, và đang âm mưu chiếm nốt.

Nguồn: peter cuong nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s