Giá USD liên ngân hàng ‘đụng’ giá bán của Ngân hàng Nhà nước

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/gia-usd-lien-ngan-hang-dung-gia-ban-cua-ngan-hang-nha-nuoc-989108.html

Thanh Xuân

Giá USD trên thị trường liên ngân hàng ngày 1.8 tăng 15 – 20 đồng so với ngày 31.7, chạm mức giá bán ra của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Giá USD liên ngân hàng tăng /// Ngọc Thạch
Giá USD liên ngân hàng tăngNGỌC THẠCH

Các giao dịch USD trên thị trường liên ngân hàng với mức giá 23.290 – 23.300 đồng/USD trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước quy định không thay đổi so với ngày 31.7, ở mức 22.669 đồng/USD nên giá bán USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mức 23.299 đồng/USD.
Một số ngân hàng tăng nhẹ giá USD 10 đồng trong ngày. Mỗi đồng bạc xanh được Eximbank mua vào tăng lên 23.230 – 23.250 đồng, bán ra 23.330 đồng. Giá bán USD của Sacombank chỉ cách giá trần 4 đồng, ở mức 23.345 đồng/USD, giá mua vào 23.252 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do giảm 10 đồng ở chiều bán ra, còn 23.440 đồng/USD, trong khi giá mua vào đứng ở mức 23.420 đồng/USD.
Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng những ngày gần đây liên tục giảm. Lãi suất VND qua đêm ngày 31.7 giảm 0,63%, còn 1,61%/năm; 1 tuần giảm 0,42%, còn 2,06%/năm; 2 tuần giảm 0,4%, còn 2,61%/năm; 1 tháng giảm 0,08%, còn 3,78%/năm; 3 tháng giảm 0,13%, còn 3,9%/năm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s