NHẤT ĐỊNH PHẢI BÀN ĐỂ RA LUẬT

http://www.thesaigonpost.net/2018/08/nhat-inh-phai-ban-e-ra-luat.html

Trước giờ họp Quốc hội, một đại biểu Quốc hội gặp riêng Nguyễn Thị Kim Ngân đề đạt:
– Đề nghị chị nhất định phải thúc đẩy Quốc hội thông qua luật Đặc khu nhé, không thông qua được thì tôi cũng chết mà chị cũng chết, đất đai bán cho ai.
– Nhưng mà anh ở đâu nhỉ?
– Tôi là đại biểu quốc hội ở vùng đặc khu ấy mà chị không nhớ à? Hôm trước tôi vừa ngủ với chị xong mà không nhớ à.

Tiếng chuông báo giờ họp bắt đầu. Chủ tịch Quốc hội vội bước vào phòng họp. Tại buổi họp Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố:
“Bộ chính trị đã quyết định rồi, Dự thảo không trái Hiến pháp. Phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”.

Sau buổi họp, lại đại biểu kia gặp Chủ tịch Quốc hội:
– Cảm ơn chị nhiều, phải thế chứ không thì chết cả nút.
– Nhưng, anh bảo anh ngủ với tôi hôm trước là hôm nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ là ai nữa.
– Thì mới hôm kia thôi, chị ở ghế Chủ tịch, còn tôi ngồi hàng thứ 3 trong cuộc họp bàn về Chống tham nhũng ấy mà. Cứ nhai đi nhai lại thành tích chống tham nhũng thì cả hội trường đều ngủ chứ không chỉ tôi với chị.
– Á đù, thế mà làm tôi nhầm.
2/8/2018

One comment on “NHẤT ĐỊNH PHẢI BÀN ĐỂ RA LUẬT

 1. NGÂN-DẦN-LŨ , NGÂN-DU , HU HUHU !!!
  .-.
  Ngân-đù ngân-phủ ngân-phe …!
  Ngân-phi ngân-phỉ ngân-the Ngân-Tà !
  Ngân-bù Ngân-bảo ngân nga !
  Ngân-Tù Ngân-tạ Ngân-ta Ngân-Tàu!
  Ngân-lù ngân-lũ Ngân-đào !
  Ngân-Tề Ngân-tệ Ngân-mao ngân-Tè !
  Ngân-Du ngân-Té ngân-đè !
  Ngân-dèo ngân-pháp ngân-phe Ngân hè !

  Ngân-dần-lũ , ngân-dần-le !
  Ngân-vè ngân-vẽ ngân-đè ngân-Nhu …!
  Huhuhu – Ngân-Du hu hu !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s