Kiến nghị thay đổi Luật Giáo dục, Luật Đào tạo đại học, Luật Cán bộ, Công chức

https://baotiengdan.com/2018/08/04/kien-nghi-thay-doi-luat-giao-duc-luat-dao-tao-dai-hoc-luat-can-bo-cong-chuc/

FB Chu Mộng Long

4-8-2018

Xét tình hình chính trị xã hội với những diễn biến phức tạp,
Xét nhu cầu, nguyện vọng của quan chức,
Xét trình độ, năng lực của con em quan chức,

Tôi chính thức đề nghị thay đổi Luật Giáo dục, Luật Đào tạo đại học, Luật Cán bộ, Công chức như sau:

1) Giáo dục và đào tạo đại học chỉ dành cho con em dân đen mà không cần dành cho con em quan chức. Bởi con em dân đen mới là đối tượng cần giáo dục và đào tạo căn bản để có cơ hội làm người và phấn đấu… chạy làm cán bộ. Còn con em quan chức đã là con nhà nòi, không cần giáo dục và đào tạo vẫn đỏ từ đầu đến chân. Thành phần con em quan chức có ngu như Út Trọc vẫn kế tục sự nghiệp vĩ đại của liệt tổ liệt tông chúng để lại.

2) Xóa bỏ hẳn những tiêu chuẩn, bằng cấp trong tuyển dụng, bổ nhiệm cho con em quan chức. Khi quan chức còn sống, con em quan chức có thể ngồi ghế dưới cha ông nó. Khi cha ông nó chết, dù chết già hay chết bất đắc kỳ tử đều có thể bổ nhiệm vào ghế trống mà không cần tiêu chuẩn hay quy trình.

Một cô giáo nói với tôi: dạy trong lớp có mấy con em quan chức mà thấy khổ bỏ mẹ. Ăn rồi lo chữa điểm cho chúng. Hôm nào lỡ lời là chúng mách bố, bố nó lại điện thoại dạy cho một bài học. Hôm sau thấy nó là lo cúi đầu trước nó như cúi đầu trước bố nó vậy.

Con em quan chức đã là thầy của thầy cô, mai kia chúng làm quan, thầy cô phải xưng em với nó đấy!

Sự việc đã thế, còn băn khoăn gì nữa mà không thay đổi luật?

Khi đã làm cuộc thay đổi căn bản này thì không phải khổ công chỉ đạo hoặc bị cấp dưới chữa điểm cho con quan chức, cũng không cần tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm nữa cho rách việc. Hãy dành thời gian cho quan chức chăm lo các dự án lớn của đất nước. Bọn thù địch và con em dân đen cũng không còn cơ hội leo cao chui sâu gây diễn biến phức tạp. Chúng cũng không còn cơ hội bôi nhọ mỗi khi thi cử hay tuyển dụng, bổ nhiệm.

Với chủ trương, chính sách lớn như vậy, ta cứ làm tới, ai cãi thì cứ quy tội chống chủ trương chính sách là xong. Không nhiều lời.

Bao lâu nay chúng ta quá nhân đạo với dân đen nên tạo kẽ hở cho chúng làm loạn. Tình hình này nên siết cổ lại thôi.

Nói thật, làm thật, khỏi mang tiếng mị dân.

Ai đồng ý thì cho một like về kiến nghị này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s