“BÁO ĐỘNG ĐỎ” VỀ 5 BỔ SUNG CỦA TRUNG QUỐC VÀO “DỰ THẢO BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ BIỂ N ĐÔNG”

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2018/08/bao-ong-o-ve-5-bo-sung-cua-trung-quoc.html

Phạm Viết Đào.

1/…Quan trọng nhất là về hợp tác kinh tế biển, Trung Quốc đề xuất là sự hợp tác chỉ được thực hiện bởi các quốc gia ven biển “và không được hợp tác với các công ty từ những nước ngoài khu vực.”
Điểm đầu tiên Trung Quốc đề xuất là “các hoạt động quân sự trong khu vực là để dẫn tới tăng cường lòng tin lẫn nhau.”

Bình luận 1: Nếu chấp thuận quy ước này, các quốc gia ASEAN tự chui đầu vào thòng lọng của Trung Quốc

2/ Trong đề xuất thứ hai Trung Quốc kêu gọi giao lưu giữa các lực lượng quốc phòng và quân đội bao gồm “tàu quân sự ghé thăm cảng của nhau và tuần tra chung một cách thường xuyên.”

3/Đề xuất thứ 3 kêu gọi thường xuyên tập trận chung giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN.”

Bình luận 2 & 3: Nếu đưa điều kiện này vào thì lực lượng hải quân của các quốc gia ASEAN thường xuyên phải “ăn dầm nằm dề”, thành “con tin” của Trung Quốc…

4/Điểm thứ tư Trung Quốc đề xuất: Các Bên sẽ thiết lập một cơ chế thông báo các hoạt động quân sự, và thông báo cho nhau các hoạt động quân sự chính nếu thấy cần thiết. Các Bên không được tập trận chung với các nước ngoài khu vực, trừ khi các bên liên quan đã được thông báo trước và không phản đối.

Bình luận 4: Tự trói chân trói tay mình vào vòng tay Trung Quốc

5/Điểm đề xuất thứ năm của Trung Quốc lưu ý rằng các tàu và máy bay quân sự được hưởng quyền miễn trừ quốc gia và được“miễn trừ tài phán bởi bất cứ quốc gia nào khác ngoài quốc gia mà tàu đăng ký.”Hơn nữa, tàu và máy bay quân sự được hưởng quyền tự vệ “nhưng phải có sự lưu tâm thích đáng đến các tàu và máy bay quân sự của bên còn lại..”

Bình luận 5: Đây là điều kiện ngang ngược nhất, Trung Quốc yêu cầu hải quân các quốc gia ASEAN phải buông hạ vũ khí, không được phép ho he chịu chấp nhận thân phận làm hải quân chư hầu của Trung Quốc ! Không được phép tài phán, tức kêu ca, kiện tụng nếu hải quân Trung Quốc làm điều gì quá trớn!

(Nguồn: Carl Thayer – Một Cái Nhìn Kỹ Hơn Về Dự Thảo Duy Nhất Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông của ASEAN )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s