Cờ vàng tung bay trước Hơn 50 ngàn người hát vang bài ca MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG VIỆT NAM

Trong sự hiện diện của hơn 50 ngàn người, Cờ Vàng được tung bay ngạo nghễ giữa tiếng hát “Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam…” lời hát như thấm vào từng nỗi lòng, từng thao thức của những người con Việt Nam. Ôi Mẹ ơi, xin nhìn đến đất nước Việt Nam tang thương của chúng con “trời u ám bất công lan tràn..”

https://www.youtube.com/watch?v=j_WQBYmhOyU

One comment on “Cờ vàng tung bay trước Hơn 50 ngàn người hát vang bài ca MẸ ƠI ĐOÁI THƯƠNG VIỆT NAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s