One comment on “THẾ NÀO LÀ KHÔN NHÀ DẠI CHỢ?

  1. Nếu là lũ lụt do thiên tai kẻ ít người nhiều chung tay giúp đỡ cho đồng bào hoạn nạn là việc làm vô cùng nhân bãn ai cũng muốn làm,lũ lụt do thủy điện xã lũ gây ra cứ đến hẹn lại lên,hãy để cho bọn lợi ích nhóm và quan chức csvc nhà nước lo,riêng toi dù chỉ một ngàn hồ tệ tôi cũng không đóng góp,từ bi và nhân ái thiếu trí tuệ là tạo điều kiện cho bọn lợi ích nhóm và quan chức csvc làm giàu để lợi dụng lòng tốt của nhân dân,hãy say no với những lời kêu gọi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt do thủy điện xã lũ mà csvc kêu gọi.
    Đừng đẻ lòng từ bi và bác ái bị csvc lợi dụng,chưa chắc tiền đóng góp đến được tay người dân bị lũ lụt do nhân tai gây ra./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s