NHỮNG CON SỐ ĐẰNG SAU DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TRÊN CAO CÁT LINH HÀ ĐÔNG.

http://www.thesaigonpost.net/2018/08/nhung-con-so-ang-sau-du-uong-sat-tren.html

THỬ TÍNH VO:

Tổng dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông rơi vào khoảng tỷ đô la ( 967 triệu đô la).

Phía Trung Quốc cho vay xấp xỉ 500 triệu đô la ( 484 triệu đô la).

Phía Việt Nam có vốn xấp xỉ 500 triệu đô la (473 triệu đô la).

Dự án này Vn vay ODA của Trung Quốc mỗi năm trả lãi cho Trung Quốc 650 tỷ VNĐ tương đương 30 triệu đô la/1 năm. Vậy lãi xuất năm Vn đi vay ODA của Trung Quốc bằng 6,2% / 1 năm.

Dự án này chính quyền VN đi vay tiền của ngân hàng VN để làm dự án lãi xuất khoảng 7% bằng 784 tỷ VNĐ tương 33 triệu đô la/1 năm.

Đây chỉ tính phần trả lãi 1 năm ngân sách trả 63 triệu đô la chưa tính phần nợ gốc phải trả cho phía Trung Quốc và ngân hàng VN.

Kinh tế thị trường tính đúng tính đủ doanh thu và chi phí. Không biết giá vé đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông bằng bao nhiêu? để trả đủ các chí phí thuê nhân công, vận hành bảo dưỡng, trả lãi vay và vốn vay. Hay lỗ vốn nhà nước lấy từ tiền thuế của người dân để bù vào. (Trung bình 1 ngày thu khoảng 4 tỷ tiền vé, 1 tháng khoảng 120 tỷ, để trả nợ số lãi vay 650 tỷ + 784 tỷ )

Để có 13,5 Km đường sắt trên cao Chúng ta bỏ ra chi phí quá lớn trong khi lợi ích xã hội thu được chẳng là bao, chưa dám nói đến đường sắt trên cao phá hoại toàn bộ cảnh quan và môi trường HN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s