Lại nói về ‘HOẠT ĐỘNG LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN’

http://www.thesaigonpost.net/2018/08/lai-noi-ve-hoat-ong-lat-o-chinh-quyen.html

Hôm qua đến nay Chi Mai liên tục nhận được tin có nhiều người bị bắt với cáo buộc ”LẬT ĐỔ….CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN”. Theo đó, hôm qua có tin sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình sinh năm 1996, hôm nay thì chị Huỳnh Thục Vy sinh năm 1985 có con nhỏ.

Nếu tính theo số năm thì vào năm 2016 đến tận thời điểm bây giờ thì hiện nay số người bị bắt với các cáo buộc tương tự lớn nhất từ trước tới nay. Chưa bao giờ số người bị bắt nhiều đến thế, chỉ tính riêng các người liên quan tới Đào Minh Quân hơn 50 người. Một trận đàn áp nhân quyền hết sức dã man.

Một biểu hiện rõ rệt nhất khi càng đàn áp thì phong trào đấu tranh dân chủ lại mạnh mẽ hơn. Về số lượng và chất lượng có rất nhiều nhân tố đấu tranh và nhiều phong trào gây khó khăn cho chế độ ra tay đàn áp.

Bản chất của đàn áp phong trào đấu tranh thực ra là sự lấy lại cái CHÍNH DANH. Vì khi cướp được chánh quyền năm 45. Cộng sản Việt Nam được xem là một tổ chức khủng bố không hơn không kém. Vì vậy, khi mang danh bắt nhiều người với tội danh HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN cộng sản đánh tráo bản chất nếu người dân không nhìn nhận thực tế khách quan sẽ dể bị cộng sản qua mặt. Từ hoạt động… lật đổ là ý nói những thành phần ”BẤT HẢO” đòi lật đổ chính quyền nhân dân là đồng nghĩa khẳng định chính quyền cộng sản là chính nghĩa. Vì vậy cộng sản cho dù kết tội những người yêu nước, họ bị bắt bất cứ tội gì liên quan đến hoạt động dân chủ và nhân quyền đều đáng được CA NGỢI NHƯ MỘT VỊ ANH HÙNG. Tội của họ cùng lắm là tội YÊU NƯỚC. Vì vậy dù cáo buộc với họ tội gì cũng không không còn ý nghĩa gì, HỌ VÔ TỘI. Phải tự do vô điều kiện với những người yêu nước.

Nhat Chi Mai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s