‘Chúng tôi muốn duy trì quan hệ tốt đẹp cả với Mỹ và Trung Quốc’

https://www.quyenduocbiet.com/a5589/chung-toi-muon-duy-tri-quan-he-tot-dep-ca-voi-my-va-trung-quoc-vnf-nguyen-xuan-phuc 1 (1) Bởi vì: bản chất của đảng chúng tôi là “Đĩ” cho nên chỉ thích đu giây!!!

nguồn: Ban Chuyên Láo VN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s