Việt Nam sẽ công khai minh bạch quốc phòng với quốc tế

Châu Xuân Nguyễn
xx

xxxxxxx x

xxx

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-will-be-transparent-in-national-defense-10112018083549.html

RFA
2018-10-11

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.icon-zoom.png AFP

Bộ Quốc phòng Việt Nam vào hôm 11/10 cho biết cần công khai minh bạch quốc phòng Việt Nam với quốc tế. Điều này được đưa ra tại Hội thảo khoa học Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2018 diễn ra ở Hà Nội.

Thông tấn xã Việt Nam loan tin dẫn phát biểu của ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng quốc phòng Việt Nam như vừa nêu.

Tại Hội thảo, ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng là trưởng ban chỉ đạo, biên soạn, xuất bản và công bố Sách Trắng 2018 cho rằng mục đích của Sách Trắng nhằm nêu quan điểm, đường lối chính sách quân sự và quốc phòng của Việt Nam, hợp tác về đối ngoại và nâng cao chất lượng cũng như nhận thức của quân đội và người dân về nhiệm vụ bảo vệ quốc gia.

Ngoài ra, ông Nguyễn Chí Vịnh còn nhấn mạnh Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018 nhằm công khai minh bạch quốc phòng Việt Nam với quốc tế và cũng là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ đối ngoại quốc phòng, giáo dục và chính sách về quốc phòng của Việt Nam cho người dân nhất là thế hệ trẻ hiện nay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s