THỜI MẠT PHAP ĐÁM MA TĂNG LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN!

https://www.quyenduocbiet.com/a5791/thoi-mat-phap-ma-tang-long-gia-thanh-chan

44931468_1216859011787167_1806010447770419200_n

Nói vậy là mấy thầy cũng đi tú tí mấy ni cũng hú hí tòm tem hay sao?

Nguồn Tin Faceebook

Advertisements

One comment on “THỜI MẠT PHAP ĐÁM MA TĂNG LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN!

 1. ĐM TĂNG,NI SINH HỘ-THAI !!!
  ._.
  Á Đù ‘hộ sản,tránh thai’ !
  ‘Tăng,Ni Sinh’ được lấy xài nữa sao ?!
  Á Đù ‘bồi dưỡng’ tào lao !
  ‘Tăng,Ni Sinh’ đẻ với nhau hở trời?!
  Á Đù ‘kiến thức’ phịch chơi !
  ‘Tăng,Ni Sinh’ ‘đé..ó được phơi bụng bầu’ !?
  Á Đù ‘hội nghị’ CS (chơi – sâu) !
  ‘Tăng,Ni Sinh’ khó qua cầu ‘tránh thai’ !
  Á Đù ‘phịch – giáo vịt – nai ’ !
  ‘Tăng,Ni Sinh’ Đ.M (đổ 10) bài hộ-thai !!!

  Á Đù ‘hộ sản,tránh thai’ ! Vài Lời Thiên Ý , 2N.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s