CXN_121214_7466_Vình danh một anh hùng đối đầu CSVN hy sinh tính mạng, anh Vũ Hồng Tố

 

Anh Vũ Hồng Tố

Continue reading

Advertisements